W klasztorze Matki Bożej Śnieżnej na Gródku rozpoczęto prace remontowe krużganków na wewnętrznym dziedzińcu.

Fot. Piotr Jantos

Scroll to Top