ZAMKNIĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM

Podczas finalnej, uroczystej sesji w świątyni klasztornej „Na Gródku”, związanej z zamknięciem diecezjalnego procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej s. Magdaleny Marii Epstein OP, Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz złożył podpisy na przygotowanych dokumentach procesowych. Opieczętowane teczki zawierające akta procesowe, zostały przekazane do rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. FOT. – dwie teczki akt procesowych z dokumentacją

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

Trwałym śladem związanym z rychłym zamknięciem na szczeblu diecezjalnym procesu kanonizacyjnego dominikańskiej Służebnicy Bożej, było otwarcie Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej im. Marii Epstein w Krakowie na Osiedlu Podwawelskim, ul. Komandosów 18, przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Jej poświęcenia dokonał Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. Została wyposażona w nowoczesną aparaturę, sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, dzienny […]

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

Z okazji otwarcia procesu kanonizacyjnego, ukazał się nakładem Sióstr Dominikanek pierwszy pamiątkowy folderek zawierający – obok krótkiego życiorysu Służebnicy Bożej oraz wybranych kilku zapisków duchowych – także modlitwę o wyproszenie łask za jej wstawiennictwem. Również środowisko lekarsko-pielęgniarskie pragnęło uczcić rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego prekursorki pielęgniarstwa polskiego. Z inicjatywy i staraniem prof. med. Collegium Medicum UJ dr. […]

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

W patronalną uroczystość Matki Bożej Śnieżnej, mniszki gródeckie zwróciły się z pisemną prośbą do ks. kard. Franciszka Macharskiego o otwarcie procesu kanonizacyjnego swojej współsiostry, zmarłej w opinii świętości w dniu 6 września 1947 roku. Po dopełnieniu wymaganych formalności i uzyskaniu stosownych pozwoleń zgodnie z procedurą kanonizacyjną, można było poczynić przygotowania do otwarcia procesu.

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI : 1947 – 2013

Wkrótce po odejściu s. Magdaleny Marii Epstein OP po wieczną nagrodę do Domu Ojca, pielęgniarki – współpracownice i wierne przyjaciółki, zaczęły gromadzić pamiątki i dokumenty do życiorysu swojej dyrektorki, z nadzieją na możliwość ich wykorzystania w wypadku wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Z uwagi na niesprzyjające wszelkim działaniom religijnym uwarunkowania powojennej rzeczywistości w kraju, dopiero starania podjęte […]