Bezpłatne badanie poziomu glukozy

Fundacja Marii Epstein informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań poziomu glukozy oraz możliwości udzielenia porad zdrowotnych. Osoby chorujące na cukrzycę mogą otrzymać glukometr. Badanie odbędzie się 13 czerwca 2015r. /w sobotę/ od godz. 8.00 do 11.00 ,w rozmównicy klasztoru Sióstr Dominikanek  , ul. Mikołajska 21.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Dzień Pielęgniarki 2013

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej, który nieprzypadkowo związany został z rocznicą urodzin Florence Nightingale, prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa światowego, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zorganizowała w Krakowie uroczyste, dwudniowe obchody. W ich ramach, dnia 14 maja br. dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy pamiątkowej dla uczczeniu osoby i równie prekursorskiego dzieła na ziemiach polskich, […]

SYLWETKA DYREKTORKI USPiH

  W budynku byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek przy ul. Kopernika 25, w którym obecnie mieści się uniwersytecki Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ, z udziałem nauczycieli Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa, została przygotowana obszerna, wizualizacja planszowa prezentująca życiową drogę twórczyni i dyrektorki USPiH. Obok licznych, chronologicznie zestawionych fotografii dotyczących […]

SALONIK HISTORII PIELĘGNIARSTWA

Z okazji 100-lecia pielęgniarstwa w Polsce i Międzynarodowej Konferencji Dydaktyczno-Szkoleniowej, przystąpiono do zorganizowana stałej ekspozycji o początkach i rozwoju zawodowego kształcenia pielęgniarek w Krakowie. W budynku byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek (obecnie siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) przy ul. Kopernika 25, w historycznym, szkolnym saloniku na […]

ZAMKNIĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM

Podczas finalnej, uroczystej sesji w świątyni klasztornej „Na Gródku”, związanej z zamknięciem diecezjalnego procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej s. Magdaleny Marii Epstein OP, Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz złożył podpisy na przygotowanych dokumentach procesowych. Opieczętowane teczki zawierające akta procesowe, zostały przekazane do rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. FOT. – dwie teczki akt procesowych z dokumentacją

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

Z okazji otwarcia procesu kanonizacyjnego, ukazał się nakładem Sióstr Dominikanek pierwszy pamiątkowy folderek zawierający – obok krótkiego życiorysu Służebnicy Bożej oraz wybranych kilku zapisków duchowych – także modlitwę o wyproszenie łask za jej wstawiennictwem. Również środowisko lekarsko-pielęgniarskie pragnęło uczcić rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego prekursorki pielęgniarstwa polskiego. Z inicjatywy i staraniem prof. med. Collegium Medicum UJ dr. […]

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

W patronalną uroczystość Matki Bożej Śnieżnej, mniszki gródeckie zwróciły się z pisemną prośbą do ks. kard. Franciszka Macharskiego o otwarcie procesu kanonizacyjnego swojej współsiostry, zmarłej w opinii świętości w dniu 6 września 1947 roku. Po dopełnieniu wymaganych formalności i uzyskaniu stosownych pozwoleń zgodnie z procedurą kanonizacyjną, można było poczynić przygotowania do otwarcia procesu.

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI : 1947 – 2013

Wkrótce po odejściu s. Magdaleny Marii Epstein OP po wieczną nagrodę do Domu Ojca, pielęgniarki – współpracownice i wierne przyjaciółki, zaczęły gromadzić pamiątki i dokumenty do życiorysu swojej dyrektorki, z nadzieją na możliwość ich wykorzystania w wypadku wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Z uwagi na niesprzyjające wszelkim działaniom religijnym uwarunkowania powojennej rzeczywistości w kraju, dopiero starania podjęte […]