ULICA IM. MARII EPSTEIN

  W ramach uroczystych obchodów jubileuszowych, w mieście urodzin Epsteinówny, uchwałą Rady Miasta i Gminy Pilica, z dnia 30 marca 2011 – na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Pilicy i Ziemi Pilickiej – nadano jednej z ulic biegnącej w bezpośrednim sąsiedztwie zamkowego parku, nazwę ulicy imienia Marii Epstein. Po jej uroczystym otwarciu i poświęceniu w obecności gospodarzy […]

SALONIK HISTORII PIELĘGNIARSTWA

Z okazji 100-lecia pielęgniarstwa w Polsce i Międzynarodowej Konferencji Dydaktyczno-Szkoleniowej, przystąpiono do zorganizowana stałej ekspozycji o początkach i rozwoju zawodowego kształcenia pielęgniarek w Krakowie. W budynku byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek (obecnie siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) przy ul. Kopernika 25, w historycznym, szkolnym saloniku na […]

WYDARZENIA ZWIĄZANE Z JUBILEUSZEM 100-LECIA POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA (1911 – 2011)

Podniosła 100. rocznica powstania na ziemiach polskich zawodowego pielęgniarstwa, została uczczona w Krakowie kilkoma ważnymi aktami pamięci, związanymi z osobą i dziełem Marii Epstein, pionierki krajowej służby medycznej. Przypomniane zostały przy tej okazji – poza dominikakańskim Gródkiem – inne miejsca pamięci, trwale związane z jej osobą i działalnością. Kwiecień 2011 – TABLICA PAMIĄTKOWA Powstała w […]

PAMIĘĆ O SPEŁNIONEJ MISJI EPSTEINÓWNY : 2007 – 2011

Zainteresowanie i pamięć oraz doniosłość i aktualność dziedzictwa Służebnicy Bożej Marii Epstein w środowisku pielęgniarskim, wyraźnie wzrosły po zamknięciu jej procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym. W szerszym kręgu znawców i adresatów jej misji uświadomiono sobie, że obok innych kandydatek w tym zawodzie do chwały ołtarzy, w osobach tak wybitnych pielęgniarek jak: Hanna Chrzanowska i Rozalia […]

ZAMKNIĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM

Z okazji zamknięcia procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym, jak i wspomnianej 60. rocznicy śmierci s. Magdaleny Marii Epstein OP, ukazało się wiele artykułów na jej temat w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, w periodykach medycznych i tygodnikach katolickich – przybliżających postać i prekursorskie dzieło Służebnicy Bożej oraz błogosławione owoce jej decyzji oddania się na służbę Bożą […]

ZAMKNIĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM

Podczas finalnej, uroczystej sesji w świątyni klasztornej „Na Gródku”, związanej z zamknięciem diecezjalnego procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej s. Magdaleny Marii Epstein OP, Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz złożył podpisy na przygotowanych dokumentach procesowych. Opieczętowane teczki zawierające akta procesowe, zostały przekazane do rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. FOT. – dwie teczki akt procesowych z dokumentacją

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

Trwałym śladem związanym z rychłym zamknięciem na szczeblu diecezjalnym procesu kanonizacyjnego dominikańskiej Służebnicy Bożej, było otwarcie Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej im. Marii Epstein w Krakowie na Osiedlu Podwawelskim, ul. Komandosów 18, przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Jej poświęcenia dokonał Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. Została wyposażona w nowoczesną aparaturę, sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, dzienny […]

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

Z okazji otwarcia procesu kanonizacyjnego, ukazał się nakładem Sióstr Dominikanek pierwszy pamiątkowy folderek zawierający – obok krótkiego życiorysu Służebnicy Bożej oraz wybranych kilku zapisków duchowych – także modlitwę o wyproszenie łask za jej wstawiennictwem. Również środowisko lekarsko-pielęgniarskie pragnęło uczcić rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego prekursorki pielęgniarstwa polskiego. Z inicjatywy i staraniem prof. med. Collegium Medicum UJ dr. […]

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

W patronalną uroczystość Matki Bożej Śnieżnej, mniszki gródeckie zwróciły się z pisemną prośbą do ks. kard. Franciszka Macharskiego o otwarcie procesu kanonizacyjnego swojej współsiostry, zmarłej w opinii świętości w dniu 6 września 1947 roku. Po dopełnieniu wymaganych formalności i uzyskaniu stosownych pozwoleń zgodnie z procedurą kanonizacyjną, można było poczynić przygotowania do otwarcia procesu.

W DRODZE DO ŚWIĘTOŚCI : 1947 – 2013

Wkrótce po odejściu s. Magdaleny Marii Epstein OP po wieczną nagrodę do Domu Ojca, pielęgniarki – współpracownice i wierne przyjaciółki, zaczęły gromadzić pamiątki i dokumenty do życiorysu swojej dyrektorki, z nadzieją na możliwość ich wykorzystania w wypadku wszczęcia procesu beatyfikacyjnego. Z uwagi na niesprzyjające wszelkim działaniom religijnym uwarunkowania powojennej rzeczywistości w kraju, dopiero starania podjęte […]