Dąb Siostry Magdaleny Marii Epstein OP

25 października w Centrum Jana Pawła II na tutejszych błoniach miała miejsce uroczystość posadzenia dębu i pięciu lip drzew upamiętniających osoby zasłużone dla Polskiego Czerwonego Krzyża. Jedną z wyróżnionych osób jest Służebnica Boża Siostra Magdalena Maria Epstein OP.

Fot. Piotr Jantos