75. rocznica śmierci naszej Patronki

W dniu dzisiejszym przypada 75 rocznica

odejścia do Pana Boga Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Marii Epstein