Finiszujemy z tablicą pamiątkową

Szanowni Państwo,
Po raz drugi ponawiamy ten apel.
Dziękujemy, że tak pozytywnie zareagowaliście Państwo na poprzednie wezwania do wsparcia akcji, która ma na celu powstanie pamiątkowej tablicy. Dzieło już powstało właśnie zostało odlane i czeka już tylko na ostatni szlif oraz zawieszenie na murach Krakowskiego Gródka.
Prosimy o dalsze datki na ten cel, abyśmy mogli ją uroczyście wmontować w mury klasztoru sióstr Dominikanek Na Gródku.
Oto namiary:
Fundacja im. Służebnicy Bożej S. Magdaleny Epstein OP
nr konta: 04 1240 4650 1111 0010 4575 5153 z dopiskiem 'na tablicę’
Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik i tekst „400 LAT KLASZTORU KLASZ SS. DOMINIKANEK KLAUZUROWYCH ΝΑ GRÓDKU w KRAKOWIE 1621-2021”
Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik i tekst „400 LAT KLASZTORU SS. DOMINIKANEK KLAUZUROWYCH NA GRÃDKU W KRAKOWIE 1621-2021 EDIC ய” Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik  Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik  Brak dostępnego opisu zdjęcia.   Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik  Może być zdjęciem przedstawiającym pomnik