JUBILEUSZ 400-LECIA KLASZTORU SIÓSTR DOMINIKANEK W KRAKOWIE „NA GRÓDKU”

W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę założenia zgromadzenia mniszek dominikańskich w Krakowie „Na Gródku”

O tym wydarzeniu można przeczytać w interesującym artykule na stronie polskich dominikanów:
„Pierwszych 5 sióstr, wyłonionych z pobliskiego klasztoru tercjarek dominikańskich, rozpoczęło regularne życie zakonne dnia 29 września 1621 r., we wspomnienie św. Michała Archanioła, natomiast erekcja kanoniczna miała miejsce 28 października tegoż roku.”
Dalszą część artykułu można przeczytać tutaj.