WYSTAWA W BUDAPESZCIE – SKARBCZYK LEGIONOWY

10 listopada Oddział POKO w Domu Polskim w Budapeszcie dla uczczenia 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizował wernisaż wystawy „Kobiety w drodze do Niepodległości” na podstawie pamiętnika Izabeli z Rakowiczów Drobnikowej.
Wystawa prezentuje fotografie tegoż Pamiętnika, które wykonał Piotr Jantos. Opisy przygotowała Bożena Weber.
Wystawę przygotowała nasza Fundacja im. Służebnicy Bożej Siostry Magdaleny Epstein OP
Autor zdjęć zawiózł i przygotował ekspozycję wystawy oraz osobiście ją otworzył. Na tę okazję przygotowana została krótka prezentacja w wykonaniu SNP X dzielnicy Budapesztu.
Wśród gości wernisażu obecna była m.in. wicedyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Dominika Teske i przewodnicząca OSP, Maria Felföldi.

Sama wystawa nawiązuje do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Ekspozycja prezentuje fotograficzne kadry pochodzące z wyjątkowego obiektu. Jest nim oryginalny, wielostronicowy, dwustronnie zapisany Pamiętnik legionowy z czasu Wielkiej Wojny, którego właścicielką była I z a b e l a z R a k o w i c z ó w-D r o b n i k o w a (1892–1963). Pochodząca z Poznania, z serca Wielkopolski młoda dziewczyna, w okresie I wojny światowej pracowała przez cztery lata jako pielęgniarka, sanitariuszka-ochotniczka w szpitalu wojskowym w Krakowie.

Pamiętnik to niezwykły „świadek” epoki

Opowieść o Legionach Polskich zawarta w wyjątkowej wartości dokumentalnej Pamiętniku Izabeli z Rakowiczów-Drobnikowej, składa się z oryginalnych wpisów w postaci cytatów z literatury pięknej (np. Kochanowski, Kraszewski), memoratywnych „upamiętnień”, serdecznych, wierszowanych wpisów wdzięczności, licznych wierszy z poetycką aurą wojennego dramatyzmu jego uczestników. Często są one sygnowane autografem podpisu, datowane. Główne wpisy, związane z legendą legionową pochodzą z lat 1914–1915, choć nie brak i późniejszych, ważnych zapisów natury bardziej osobistej, z lat 1920, 1921, 1922 (np. życzenia ojca właścicielki Pamiętnika, wpisane z okazji wesela córki). Nie brak również wpisów tak ważnych osobistości tego czasu, jak: ks. kard. August Hlond, Józef Piłsudski czy książę Karol Stefan Habsburg z Żywca.

Piotr Jantos reprezentujący Fundację im.Sł.Bożej Magdaleny Epstein OP dziękuje Pani Danucie Nemling córce Izabeli Drobnik za udostępnienie pamiętnika.