Wystawa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia „Pan mnie prowadził…”

22 lipca uroczyście otworzyliśmy niezwykłą wystawę w niezwykłym miejscu. Jest ona poświęcona naszej Patronce, Służebnicy Bożej Siostrze Magdalenie Epstein OP, a obejrzeć ją można w podziemnej sali Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Na rozpoczęcie uroczystego otwarcia wystawy pieśń „Ave Maryja” Franza Schuberta przy akompaniamencie organowym Michała Piechnika, zaśpiewał profesor Marcin Wolak.
Następnie miały miejsce wykłady pani Heleny Matogi – pielęgniarki i pani Bożeny Weber – autorki scenariusza wystawy oraz siostry Stanisławy Chruścickiej – przeoryszy klasztoru Sióstr Dominikanek w Krakowie ‚Na Gródku’.
Na wystawę przybyli m. in. ks. infułat dr Dariusz Raś, ks. rektor Sanktuarium Bożego Miłosierdzia dr Zbigniew Bielas, ks. bp Jan Zając, ks. prałat Franciszek Ślusarczyk, ks. infułat dr Bronisław Fidelus oraz liczne grono przyjaciół i zwiedzających.

Organizatorami wystawy są:

Siostry Dominikanki z Zarządem Fundacji im. Służebnicy Bożej s. Magdaleny Epstein OP

Scenariusz wystawy i teksty: Bożena Weber

Projekt graficzny wystawy i opracowanie zdjęć: Piotr Jantos

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Zdjęcia z otwarcia wystawy Piotr Jantos, Andrzej Głuc