Konferencja KSIĄŻĘ KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY NA TRUDNE CZASY WIELKIEJ WOJNY 1914-1918

100 – lecie Odzyskania Niepodległości Polski zostało godnie uczczone przez naszą fundację, która aktywnie włączyła się w zorganizowanie konferencji naukowej w dniu 1 grudnia 2018 r. pod tytułem „Książe kardynał Adam Stefan Sapieha – ojciec opatrzności na trudne czasy Wielkiej Wojny 1914-1918”.

 

Ksiądz Prof. dr hab. Jacek Urban przedstawił osobę Kardynała A. S. Sapiehy oraz jego zasługi, jakimi przysłużył się mieszkańcom Krakowa w trudnym czasie wojny i okresie międzywojennym. Osoba Ks. Kardynała stanowi niekwestionowany autorytet wśród
mieszkańców Krakowa. W swoim pierwszym wystąpieniu po otrzymaniu sakry biskupiej powiedział, że: „duszpasterska miłość ma być współczująca, szukająca
dusz, ale niezapominająca o stronie ziemskiej człowieka, o jego niedostatkach i bólach” i przez 40 lat swojej działalności to realizował.

W trakcie I wojny światowej stał się „wielkim jałmużnikiem”, ściągając z całego świata pomoc dla głodnych i ubogich, rozdzielaną przez Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny. Osobiście odwiedzał szpitale. Na terenie wszystkich trzech zaborów niósł wsparcie rannym żołnierzom i cywilom cierpiącym wojenny głód i niedostatek.

Zorganizował sieć kuchni dla ubogich, do których sam uczęszczał by spożywać posiłki wraz z ubogimi, jednocześnie zwracając uwagę na ich jakość. Wybudował szpitale: dla dzieci w Zakopanem-Bystre i okulistyczny w podkrakowskich Witkowicach.

Koordynował akcję szczepień, dzięki której ograniczono zasięg epidemii chorób zakaźnych.
Współpraca i bliska znajomość z Marią Epstein miała wpływ na ich wspólną działalność pomocową i medyczną. Zakres i poziom pomocy medycznej jak na ówczesne czasy był bardzo rozległy i nowatorski.

Jeśli chodzi o działalność Marii Epstein podczas Pierwszej Wojny Światowej, to została ona przedstawiona podczas konferencji przez Panią Marię Ogarek.

W latach 1914-1916 Maria Epstein organizowała, prowadzone przez absolwentki szkoły,
krótkie kursy sanitarne dla ochotniczek. Każda z grup przeszkolonych kandydatek obejmowała któryś ze zorganizowanych szpitali wojskowych w rejonie przyfrontowym lub w głębi kraju. Grupy te były kierowane do formacji polskich w armii austriackiej. Epsteinówna i Rydlówna kierowały tą akcją, równocześnie pracując w grupie chirurgicznej prof. Rutkowskiego na froncie, w punktach sanitarnych na stacji wypoczynkowej dla żołnierzy zlokalizowanych na dworcu krakowskim.

Z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyła w akcji niesienia pomocy ofiarom wojny, zorganizowanej przez Komitet Książęco-Biskupi. Komitet pod kierownictwem prof. Emila Godlewskiego prowadził szpitale epidemiczne, punkty szczepień czy stacje dezynfekcyjne.
Maria Epstein była jakiś czas przełożoną w szpitalu w Bielczy koło Tarnowa, gdzie na skutek wielkiej koncentracji ewakuowanej ludności wybuchły epidemie: czerwonki, tyfusu plamistego, duru brzusznego.

Jednocześnie prowadziła jednocześnie szkolenie grup pielęgniarek, na czele których
organizowała kolejne placówki. Pozostawała w nich w okresie uruchomienia prac, a następnie wraz z prof. Godlewskim przeprowadzała inspekcje podległych placówek. W dużej mierze przyczyniła się do wygaśnięcia epidemii.

Więcej cennych informacji, jakie usłyszeliśmy podczas konferencji znajdzie się niebawem w publikacji, którą przygotujemy. Dlatego zapraszamy do zaglądania na nasza stronę.