Wystawa w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej

 

Została zorganizowana w Galerii wystaw czasowych w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Z inicjatywy przedstawicielek Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych, Sióstr Dominikanek z Gródka, Sióstr Miłosierdzia zwanych Szarytkami, przy współpracy z Dyrekcją BJ i z działającym w miejscu urodzenia Epsteinówny Towarzystwem Przyjaciół Pilicy i Ziemi Pilickiej – reprezentowanym przez prezesa i jej współorganizatora, Edwarda Szumarę – udało się przygotować obszerną wystawę monograficzną: „S. Magdalena Maria Epstein OP. Prekursorka pielęgniarstwa polskiego w drodze do świętości”.

Ekspozycja ta po raz pierwszy ukazała szerokiemu kręgowi zainteresowanych nią osób, wielkie dziedzictwo polskiego pielęgniarstwa i nakreśliła bogactwo osobowości jego twórczyni.Wśród obiektów na niej zgromadzonych, znalazło się wiele oryginalnych pamiątek osobistych, fotokopii, dokumentów, historycznych fotografii, cennych pozycji z księgozbioru Epsteinówny pochodzących z Archiwum Sióstr Dominikanek, Archiwum i Biblioteki UJ, prywatnych kolekcji (m.in. Braci Bonifratrów, Moniki i Lucjana Sobkowiaków z Francji), ze zbiorów Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo (liczne obiekty historycznego wyposażenia ambulatorium Ekonomek z początku XX w.).Patronat honorowy nad ekspozycją objęli: Min. Zdrowia Ewa Kopacz i JM Rektor UJ prof. dr hab. Karol Musioł. Wśród licznie przybyłych na wernisaż honorowych gości na czele z ks. kard. Franciszkiem Macharskim, prof. Franciszkiem Ziejką, wojewodą Stanisławem Kracikiem, przedstawicielami rodziny Marii Epstein, głos zabrał m.in. prof. Antoni Czupryna z CM UJ, współorganizator głównych obchodów jubileuszowych.

Sylwetkę bohaterki ekspozycji zwięźle nakreślił o. Wacław Michalczyk OFM z Pilicy. O zainteresowaniu ekspozycją świadczą wymowne wpisy do księgi gości. Wiele z nich świadczy o pielęgnowaniu dziedzictwa Epsteinówny i jej bezpośredniej następczyni i przyjaciółki – Anny Rydlówny:dr Kazimiera Zahradniczek:„Jestem dumna, ze mogłam kontynuować dzieło Marii Epstein pełniąc funkcję dyrektora Medycznego Studium Zawodowego Nr 1 Wydział Pielęgniarstwa im. A. Rydlówny w latach 1980 – 1997. Dziękuję organizatorom wystawy za piękną lekcję poglądową historii pielęgniarstwa w Krakowie”; dr Maria Ogarek: „Wyrazy najgłębszego i szczerego uznania dla Organizatorów tej pięknej i jakże wymownej wystawy przedstawiającej postać Sł. B. S. M. Epstein, dyrektorki pierwszej Szkoły Pielęgniarskiej. Oby dzieło jej życia i wartości, które pielęgnowała były wzorem dla przyszłych pokoleń pielęgniarek. Raduje moje serce fakt, ze miałam przyjemność kontynuacji Jej dzieła. Niech ta wystawa będzie cudowną lekcją historii dla młodego pokolenia – nie tylko przyszłych pielęgniarek.

Organizatorom wystawy gratuluję szczególnie „artyzmu” w ujęciu poszczególnych sekwencji ekspozycji”; Krystyna Wolska-Lipiec przewodnicząca Zarządu Głównego PTP: „Z ogromnym wzruszeniem i radością podziwiałam zbiory. To piękne, że można uczestniczyć w losach naszych wspaniałych Prekursorek. Dziękuję pasjonatom”;dr Anna Majda: „Ze szczególnym szacunkiem dla inicjatorki kształcenia zawodowego pielęgniarek w Krakowie i wyrazami uznania dla Organizatorów wystawy, którzy pozwolili zobaczyć Jej dokonania”;s. Janina Stachowiak ze Zgromadzenia SS. Szarytek: „Mam ogromną radość, że w klimat wystawy wpisuje się nasz charyzmat wincentyński i długpletnia współpraca ze Sługą Bożą. Życzymy, by szlachetne założenia i chrześcijańskie wartości wszczepione przez założycieli Szkoły Pielęgniarstwa w Krakowie ciągle znajdowały wierną kontynuację w posłudze cierpiącemu człowiekowi. Organizatorom wystawy gratulujemy tak wspaniałego przedsięwzięcia”; p. Elżbieta Szczepaniec-Cięciak: „Bardzo interesująca i pouczająca wystawa, pięknie wydany katalog, znakomite opracowania-książki o historii pielęgniarstwa w Krakowie, wybitnych pielęgniarkach”.Katalog wystawy w opracowaniu Bożeny Weber, jako motto do poszczególnych rozdziałów-etapów życia i działalności Epsteinówny, przytacza fragmenty jej zapisków duchowych, ilustruje niektóre fakty świadczące o jej otwartości na potrzeby innych, dokumentuje jej bogatą osobowość i prekursorską działalność. Jak zaznacza w swoim Słowie Dyrektor Jagiellonki, prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – cel, jaki przyświecał organizatorom wystawy streszcza się w „przeświadczeniu, [że] przyczyni się [ona] do umocnienia sylwetki Magdaleny Marii Epstein w pamięci naszej, w pamięci czytelników Biblioteki Jagiellońskiej oraz w pamięci naszych gości jako postaci wspaniałej i godnej naśladowania”.

 

FOT. : – widok na zaimprowizowane, historyczne ambulatorium; goście podczas wernisażu wystawy; fragm. ekspozycji