ULICA IM. MARII EPSTEIN

 

W ramach uroczystych obchodów jubileuszowych, w mieście urodzin Epsteinówny, uchwałą Rady Miasta i Gminy Pilica, z dnia 30 marca 2011 – na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Pilicy i Ziemi Pilickiej – nadano jednej z ulic biegnącej w bezpośrednim sąsiedztwie zamkowego parku, nazwę ulicy imienia Marii Epstein.

Po jej uroczystym otwarciu i poświęceniu w obecności gospodarzy i mieszkańców miasta oraz przybyłych licznie gości, przedstawicieli rodziny Służebnicy Bożej, w pobliskim kościele klasztornym Franciszkanów-Reformatów, została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji sławnej rodaczki i kandydatki na ołtarze.