SALONIK HISTORII PIELĘGNIARSTWA

Z okazji 100-lecia pielęgniarstwa w Polsce i Międzynarodowej Konferencji Dydaktyczno-Szkoleniowej, przystąpiono do zorganizowana stałej ekspozycji o początkach i rozwoju zawodowego kształcenia pielęgniarek w Krakowie.

W budynku byłej Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek (obecnie siedzibie Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum) przy ul. Kopernika 25, w historycznym, szkolnym saloniku na parterze budynku, zorganizowana została – na wzór wnętrza z roku 1925 – historyczna wystawa. Ekspozycja obejmuje m.in. oryginalne, szczęśliwie ocalone do naszych czasów dokumenty, kroniki, protokoły, fotografie, albumy i reprodukcje dzieł sztuki (np. L. Wyczółkowskiego i J. Matejki, które zdobiły wnętrza USPiH), meble (w tym pianino, na którym grała Epsteinówna).

Niektóre eksponaty – jak strój uczennicy i pielęgniarki z lat 30-tych XX wieku, odznaczenia krajowe i międzynarodowe przyznane zasłużonym nauczycielkom pielęgniarstwa, ich portrety – doskonale współgrają z unikatowymi pamiątkami po pierwszej dyrektorce USPiH, Marii Epsteinównie: dedykacje na fotografiach, listy, protokoły z działalności tzw. „starej szkoły”, itd.

W obecnie urządzonym z wielkim pietyzmem Saloniku Historii Pielęgniarstwa znalazł się także cenny księgozbiór zawierający podręczniki i czasopisma, prace i monografie wybitnych przedstawicielek medycznej profesji. Inicjatorką zorganizowania ekspozycji była dr Kazimiera Zahradniczek, współautorka obszernej, jubileuszowej monografii obejmującej Dzieje pielęgniarstwa w Krakowie, Kraków 2011.

Rada Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM z dnia 9 grudnia 2009 podjęła uchwałę o powierzeniu zaprojektowania, aranżacji i zorganizowania ekspozycji dr Kazimierze Zahradniczek i dr Annie Majda, która została powołana na opiekunkę Saloniku.

 FOT: – widok na ekspozycję w Saloniku; poszczególne zestawy historycznych eksponatów