WYDARZENIA ZWIĄZANE Z JUBILEUSZEM 100-LECIA POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA (1911 – 2011)

Podniosła 100. rocznica powstania na ziemiach polskich zawodowego pielęgniarstwa, została uczczona w Krakowie kilkoma ważnymi aktami pamięci, związanymi z osobą i dziełem Marii Epstein, pionierki krajowej służby medycznej. Przypomniane zostały przy tej okazji – poza dominikakańskim Gródkiem – inne miejsca pamięci, trwale związane z jej osobą i działalnością.

Kwiecień 2011 – TABLICA PAMIĄTKOWA Powstała w środowisku medycznym myśl upamiętnienia tablicą memoratywną miejsca istnienia pierwszej na ziemiach polskich szkoły kształcącej i przysposabiającej kandydatki do zawodu pielęgniarskiego. Dotychczas bowiem nawet mało kto wiedział – nawet w środowisku pielęgniarskim – o miejscu jej powstania. Na murze będącym pozostałością budynku tzw. „starej szkoły” w Krakowie przy ul. św. Filipa 15 – w którym 100 lat temu powstała pierwsza Szkoła Zawodowych Pielęgniarek Stowarzyszenia Panien Ekonomek św. Wincentego á Paulo – z inicjatywy dr. hab. Zdzisława Gajdy z Collegium Medicum UJ, wmurowano tablicę pamiątkową z następującą inskrypcją: „W tym domu 5 listopada 1911 r. staraniem Marii Epstein i jej współtowarzyszek powstała przy ambulatorium SS. Miłosierdzia szkoła zawodowych pielęgniarek”. Tablice ufundowało Stowarzyszenie Absolwentów Wydziałów Medycznych UJ.

 

 

FOT: – tablica pamiątkowa; fot. historyczna z widokiem na szkolny budynek z notą objaśniającą dzieło Epsteinówny w języku angielskim