PAMIĘĆ O SPEŁNIONEJ MISJI EPSTEINÓWNY : 2007 – 2011

Zainteresowanie i pamięć oraz doniosłość i aktualność dziedzictwa Służebnicy Bożej Marii Epstein w środowisku pielęgniarskim, wyraźnie wzrosły po zamknięciu jej procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym.

W szerszym kręgu znawców i adresatów jej misji uświadomiono sobie, że obok innych kandydatek w tym zawodzie do chwały ołtarzy, w osobach tak wybitnych pielęgniarek jak: Hanna Chrzanowska i Rozalia Celakówna w Krakowie czy Stanisława Leszczyńska zwana „Matką matek” w Łodzi, jest to nie tylko świetlana postać w Kościele katolickim, ale i wybitna, nieposągowa osobowość na polu pielęgniarstwa i edukacji medycznej. Okazją do ukazania w pełnym świetle zasług Epsteinówny, stał się świętowany w roku 2011 jubileusz 100-lecia pielęgniarstwa polskiego. Poprzedziły go obchody związane z powołaniem Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).

16 października 2009 – DĄB PAMIĘCI MARII EPSTEIN Z okazji obchodów 90-lecia działalności PCKrzyża, sześć osób w Małopolsce zostało uhonorowanych dębami przez Zarząd Komitetu Organizacyjnego. W gronie zasłużonego personelu medycznego, obok lekarzy znalazły się dwie pionierki polskiego pielęgniarstwa – dziś kandydatki do chwały ołtarzy: Maria Epstein, dyrektorka Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek (USPiH) i Hanna Chrzanowska, jej uczennica, absolwentka II kursu USPiH w 1928 roku, prekursorka pielęgniarstwa domowego.W rocznicę dnia wyboru naszego Rodaka na Stolicę Piotrową, dęby zostały zasadzone na terenie powstajacego Centrum bł. Jana Pawła II w Krakowie-Łagiewnikach.

Dąb Marii Epstein zasadziła związana z rodziną Marii Epstein – Sylwia Hanarz wraz z Tadeuszem Wadasem, przewodniczącym Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych. W uroczystości obok rodziny wyróżnionych dębami, zaproszonych gości, personelu medyczno-pielęgniarskiego, przedstawicieli Caritas AK, wziął udział ks. dr hab. Stefan Ryłko CRL, delegat Kurii ds. kanonizacyjnych obu pielęgniarek. Wskazał, że „Miłosierdzie i miłość bliźniego, zawsze jest poszukiwaną i pożądaną postawą, która nadaje sens i budzi nadzieję we wszystkich trudnych momentach, w czasie wojny i pokoju”.

W spotkaniu zwrócono także uwagę na ścisłe powiązania pielęgniarek i Czerwonego Krzyża w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi.

 FOT: – uczestnicy spotkania; tabliczka z dębem; sadzenie dębu