ZAMKNIĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM

Z okazji zamknięcia procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym, jak i wspomnianej 60. rocznicy śmierci s. Magdaleny Marii Epstein OP, ukazało się wiele artykułów na jej temat w prasie lokalnej i ogólnopolskiej, w periodykach medycznych i tygodnikach katolickich – przybliżających postać i prekursorskie dzieło Służebnicy Bożej oraz błogosławione owoce jej decyzji oddania się na służbę Bożą w klasztorze klauzurowo-kontemplacyjnym Sióstr Dominikanek na krakowskim Gródku.

„Na Gródku”, w Archiwum Sióstr Dominikanek (ASD) została zgromadzona i szczęśliwie ocalona pomimo burz wojennych, zdeponowana przez Służebnicę Bożą jej obszerna spuścizna pisarska, korespondencja wraz z okazjonalnymi adresami, rodzinnymi pamiątkami i dokumentami, fotografie i albumy z pocztówkami z licznych wojaży i miejsc pobytu, pielgrzymek, zagranicznych praktyk medycznych.

Cały ten zasób wraz z księgozbiorem Epsteinówny, stanowi niewyczerpane wprost bogactwo wiedzy o jego właścicielce. Na tej źródłowej dokumentacji oparta została wspaniała biografia par image. Jako wydanie albumowe, edycja ta ukazała się w ramach obchodów jubileuszowych 800-lecia Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego i 750. rocznicy śmierci św. Jacka Odrowąża OP. Wydany w Drukarni Wydawniczej im. W.L. Anczyca album autorstwa Bożeny Weber, ukazał się w nakładzie gródeckiej wspólnoty Sióstr Dominikanek pt. Wierna Miłości.

Służebnica Boża Siostra Magdalena Maria Epstein OP (1875-1947), Kraków 2008. Powstał według koncepcji ikonograficznej, w układzie i z wyborem ponad 800 unikatowych fotografii, przy współpracy z siostrami, aby poprzez rozdziały odpowiadające poszczególnym etapom życia i pośmiertnej pamięci jego bohaterki, ukazać aktualność jej samarytańskiej misji i bogactwo duchowego przesłania.

FOT: – Okładka albumu; jedna z rozkładówek