ZAMKNIĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM

Podczas finalnej, uroczystej sesji w świątyni klasztornej „Na Gródku”, związanej z zamknięciem diecezjalnego procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej s. Magdaleny Marii Epstein OP, Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz złożył podpisy na przygotowanych dokumentach procesowych.

Opieczętowane teczki zawierające akta procesowe, zostały przekazane do rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych.

FOT. – dwie teczki akt procesowych z dokumentacją