OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

Z okazji otwarcia procesu kanonizacyjnego, ukazał się nakładem Sióstr Dominikanek pierwszy pamiątkowy folderek zawierający – obok krótkiego życiorysu Służebnicy Bożej oraz wybranych kilku zapisków duchowych – także modlitwę o wyproszenie łask za jej wstawiennictwem.

Również środowisko lekarsko-pielęgniarskie pragnęło uczcić rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego prekursorki pielęgniarstwa polskiego. Z inicjatywy i staraniem prof. med. Collegium Medicum UJ dr. hab. Zdzisława Gajdy, wybity został dwustronny, mosiężny medal z podobizną Epsteinówny w czepku pielęgniarskim na awersie i biblijnym cytatem po polsku i łacinie na rewersie: „NIECH WIE KAŻDY MIESZKANIEC MEGO MIASTA, ŻE JESTEŚ DZIELNĄ KOBIETĄ” (Rt 3,11) wraz z zarysem panoramy Krakowa.

Staraniem gródeckiego klasztoru została przygotowana do druku także pierwsza monografia Epsteinówny: Ty, Panie, wskazujesz mi drogę życia. Siostra Magdalena Maria Epstein autorstwa pracownika akademickiego UJ, dr hab. Urszuli Perkowskiej, Kraków 2005.

 

FOT. – karta tyt. folderka; awers medalu; okładka książki