PAMIĘĆ O SPEŁNIONEJ MISJI EPSTEINÓWNY : 2007 – 2011

Zainteresowanie i pamięć oraz doniosłość i aktualność dziedzictwa Służebnicy Bożej Marii Epstein w środowisku pielęgniarskim, wyraźnie wzrosły po zamknięciu jej procesu kanonizacyjnego na szczeblu diecezjalnym. W szerszym kręgu znawców i adresatów jej misji uświadomiono sobie, że obok innych kandydatek w tym zawodzie do chwały ołtarzy, w osobach tak wybitnych pielęgniarek jak: Hanna Chrzanowska i Rozalia […]