ZAMKNIĘCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO NA SZCZEBLU DIECEZJALNYM

Podczas finalnej, uroczystej sesji w świątyni klasztornej „Na Gródku”, związanej z zamknięciem diecezjalnego procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej s. Magdaleny Marii Epstein OP, Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz złożył podpisy na przygotowanych dokumentach procesowych. Opieczętowane teczki zawierające akta procesowe, zostały przekazane do rzymskiej Kongregacji ds. Kanonizacyjnych. FOT. – dwie teczki akt procesowych z dokumentacją

OTWARCIE PROCESU KANONIZACYJNEGO

Trwałym śladem związanym z rychłym zamknięciem na szczeblu diecezjalnym procesu kanonizacyjnego dominikańskiej Służebnicy Bożej, było otwarcie Stacji Opieki Caritas Archidiecezji Krakowskiej im. Marii Epstein w Krakowie na Osiedlu Podwawelskim, ul. Komandosów 18, przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej. Jej poświęcenia dokonał Metropolita Krakowski ks. kard. Stanisław Dziwisz. Została wyposażona w nowoczesną aparaturę, sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, dzienny […]